Shtand-A4

Shtand-A4-3

Shtand-A4-2Shtand-A4-4Заповядайте и посетете в зала 2, нашия щанд (А4) на изложението Светът на млякото. То ще се проведе на:

Дата на провеждане: 06 – 09.11.2013 г.
Периодичност: Ежегодно
Поредност: 10-о издание
Място на провеждане: Интер Експо Център – София
Профил: Млечни продукти и специализирано оборудване
Целева група: Специалисти и широка публика
Организатор: Агенция Булгарреклама
Съорганизатори: Асоциация на млекопреработвателите в България
Национална асоциация на млекопреработвателите

СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО е водеща специализирана изложба за млекопреработвателната промишленост в България, която ще се проведе в Интер Експо Център – София от 6 до 9 ноември 2013 г.  Организатор е Агенция Булгарреклама в сътрудничество с авторитетните браншови организации Асоциация на млекопреработвателите в България и Национална асоциация на млекопреработвателите.

Участие ще вземат български и чуждестранни производители на висококачествени млечни продукти и специализирано оборудване, които ще демонстрират предимствата и качествата на последните постижения в бранша. Изложбата е утвърдена и като авторитетен форум за установяване на ползотворни бизнес контакти, обмяна на опитсеминари, презентации, конференции, конкурси и дегустации.

Десетото издание на изложбата отново ще привлече български и чуждестранни производители, вносители, дистрибутори и търговци, които ще представят експонати в следните направления:

• Мляко и млечни продукти
• Машини, апарати и съоръжения
• Опаковки
• Специализирано лабораторно оборудване
• Хладилна техника
• Адитиви
• Специализирани транспортни средства
• Специализиран софтуер
• Предпазно облекло
• Консумативи
• Специализирани транспортни средства
• Други

Ежегодно СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО посреща български и чуждестранни посетители – професионалисти и експерти от бранша, желаещи да активизират търговските отношения с настоящи партньори или да установят контакти с нови клиенти.