Начало

si1Фирма  „Интер Eс – 2000“ ЕООД започва през 2000 г. в с.Ситово, обл.Силистра. Предмет на дейност е изкупуване на сурово краве, овче и козе мляко и преработката му във висококачествени млечни продукти.

През следващите години предприятието, развивайки производството и прилагайки нови технологии, въвежда нови продукти – бяло саламурено сирене, кашкавал, кисело мляко, топено сирене, прясно мляко, извара.

Прилагат се високи стандарти за добри хигиенни и производствени практики. Въведени са и се поддържат международни стандарти за качество и безопасност на храните.
С гарантирано качество и безопасност на произвежданите продукти, мандра „Ситово“ е утвърден и желан партньор на вътрешния и външни пазари. Постоянният качествен контрол, прилаган през целия процес, от постъпване на суровото мляко до крайния продукт го правят незаменим и предпочитан продукт на българската трапеза.
Предприятието изкупува сурово мляко от лицензирани млекопроизводителни ферми в областите Шумен, Търговище, Русе, Добрич и Силистра. Разполага и със собствена кравеферма.

В предприятието се прилагат съвременни, модерни системи за контрол на призводственият процес и управление на качеството на продукцията. Безопасността на млечните продукти се гарантира от въведените системи – „Добри производствени практики“ и НАССР.

Поддържа международните сертификати за качество и безопасност на храните “HALAL” и IFS ver.6

Има регистрация на собствена марка в Европа. Както и в България.
Предприятието непрекъснато усъвършенства и доразвива своята материално-техническа база, допълва и разширява асортиментната си листа.

Политиката на фирмата е:
– да предлага на пазара нови продукти съобразно изискванията на потребителите;
– да поддържа безупречно качество на продуктите, спазвайки българската производствена традиция и автентичен вкус;
– да усъвършенства технологиите за производство, съобразно световните тенденции за здравословно хранене;
– да удоволетровява вкуса на потребителите.

 

За контакт: 0887241211 – инж.Иван Ласонин

E-mail: interes2000@mail,bg

About us in English click here.

Мандра „СИТОВО“ във Фейсбук